Skip to content

Lærer fagforening Brev fra 5 fagforeninger


lærer fagforening

Source: https://www.fsl.dk/dist/images/logo-big.jpg


Oppland Arbeiderblad - Takk, Utdanningsforbundet Oppland! Det provoserer meg kraftig at MFO-ledelsen anbefaler kirkemusikerne å stemme ja til et forhandlingsresultat som er så langt unna lønnen til kulturskolelærerne, sier han. Han har også levert inn forslag til landsmøtet om at kirkemusikerlønn blir egen sak. I kommende landsmøteperiode må Lærer sørge for at denne saken løftes opp til høyeste prioritet. Nå er det fagforening tur til å få et solid lønnsløft! Thor Henning Isachsen påpeker at han kan bytte arbeidssted og bli kulturskolelærer, og uten å ta mer flyttevask porsgrunn, kan han oppnå en lønnsøkning på minst 50 kroner. Han er kantor med seks års utdannelse og har i dag en årslønn på om lag kroner. En kulturskolelærer med lektorlønn tjener per i dag rundt kroner i året. nelly deksel


13 14 15 16 17 18 19 20 21